Společnost DEMOREKO

 

Demolice, zemní práce a rekonstrukce – Odborníci ve stavebnictví

Demoreko demolice rekonstrukce

Stavební Experti

Jsme firma s dlouholetou praxí a zkušenostmi, která se zaměřuje na poskytování kvalitních stavebních služeb po celé České republice. Naše společnost je synonymem pro spolehlivost, efektivitu a precizní práci.

Nabídka služeb

Odborníci na Demolice, Zemní Práce a Rekonstrukce. Provádíme demolice všech typů a objektů s důrazem na kvalitu a efektivitu v každé fázi procesu, abychom zajistili optimální výsledky. Specializujeme se na demolice budov i objektů, železobetonových konstrukcí, starých domů, garáží a sklepů, bourání základů, chodníků a silnic, drcení betonu, demolice objektů s ekologickou zátěží a demontáž a likvidaci eternitu. Realizujeme efektivní a kvalitní stavební projekty s důrazem na vaše potřeby.

Demoreko demolice rekonstrukce
Demoreko demolice rekonstrukce

Demontáž a likvidace eternitu

Provádíme demontáž a likvidaci eternitu s ohlášením příslušným úřadům. Odstranění eternitu zajišťuje tým našich vyškolených zaměstnanců, kteří postupují ručně a jsou vybaveni ochrannými obleky. Kromě toho nabízíme službu odstranění a zároveň rekonstrukci střechy. Na rozdíl od jiných firem, které se specializují pouze na likvidaci eternitu, u nás máte vše v jednom. Zabráníme zatečení do stavby okamžitým namontováním fólie, čímž umožníme nezávislé pokračování dalších pokrývačských prací. Cena se pohybuje od 300,- Kč do 700 ,- Kč za m2. Cena se také odvíjí od složitosti a místa realizace.

Pracujeme pouze s moderní a spolehlivou technikou

DEMOREKO

Efektivní a Profesionální Demolice

Zajistíme bezproblémovou demolici a odstranění s důrazem na kvalitu a ekologii. Nacenění každé demolice je individuální, proto nemáme určené ceny demolice. Vždy záleží na materiálu, místě a složitosti.

Demoreko demolice budov a objektů

Demolice budov a objektů

Odstraňování staveb nebo struktur, který může zahrnovat ruční nebo mechanické metody. Cílem je uvolnit prostor pro novou výstavbu nebo obnovu.

Demoreko demolice železobetonových konstrukcí

Demolice železobetonových konstrukcí

Specifický typ demolice, který se zaměřuje na odstraňování konstrukcí vyrobených z železobetonu, což je kombinace betonu a ocelové výztuže.

Demoreko Demolice starých domů, garáží a sklepů

Demolice starých domů, garáží a sklepů

Odstraňování starých, nevyužívaných nebo nebezpečných staveb, jako jsou domy, garáže a sklepy, aby se uvolnil prostor pro nové využití.

Demoreko Bourání základů, chodníků a silnic

Bourání základů, chodníků a silnic

Proces odstraňování pevných struktur, jako jsou základy budov, chodníky a silnice, často za účelem rekonstrukce nebo nové výstavby.

Demoreko Demontáž a likvidace eternitu

Demontáž a likvidace eternitu

Odstraňování a likvidace materiálů obsahujících eternit, což je materiál, který může obsahovat azbest, látku považovanou za karcinogenní.

Demoreko Demolice objektů s ekologickou zátěží

Demolice objektů s ekologickou zátěží

Proces odstraňování staveb, které mohou obsahovat nebezpečné materiály nebo látky, které mohou ohrozit životní prostředí.

Demoreko demolice domu

Demolice domu

Zajišťujeme kompletní a bezpečnou demolici domů s důrazem na kvalitu a efektivitu. Naše odborné služby vám zajistí hladký průběh a optimální výsledky. Cena je individuálně stanovena v závislosti na objemu objektu.

Demoreko Drcení betonu

Drcení betonu

Proces, při kterém se betonové struktury rozdrtí na menší kousky, které lze znovu použít jako stavební materiál nebo odstranit.

Obnovujeme vaše prostory, měníme sny v realitu

Postup demoličních prací

Demoreko Demolice objektů s ekologickou zátěží
První krok

Seznámení se stavbou, odsouhlasení ceny a termínu realizace.

Demoreko čislovka rekonstrukce demolice
Drohý krok

Odpojení přívodů energie a zabezpečení okolí, kontrola a vyklizení interiéru.

Demoreko čislovka rekonstrukce demolice
Třetí krok

Demontáž střechy, stropů a příček.

Demoreko čislovka rekonstrukce demolice
Čtvrtý krok

Bourání venkovních zdí.

Demoreko čislovka rekonstrukce demolice
Pátý krok

Vybourání základů a okolních ploch.

Demoreko čislovka rekonstrukce demolice
Šestý krok

Po ukončení prací uklidíme pracoviště a zajistíme odvoz sutí a ekologickou likvidaci.